RODO

„Uprzejmie informujemy, że administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Kancelaria Adwokacka Filip Wołoszczak prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Adwokacka Filip Wołoszczak przy ul. Wojciecha Chrzanowskiego nr 2 lok. 18, 04-381 Warszawa. Przetwarzamy Pana/Pani dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym. Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów w postaci komunikacji z użytkownikami strony (art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Pana/Pani dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

Podanie przez Pana/Panią danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na Pana/Pani pytanie. Ma Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia swoich danych, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Do Pana/Pani danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne.

Administrator danych odpowiada za zastosowanie odpowiednich mechanizmów ochrony przewidzianych w RODO w przypadku ewentualnych transferów danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG). W takim wypadku administrator zapewni możliwość uzyskania dalszych informacji i otrzymania kopii odpowiednich zabezpieczeń.

Podane w formularzu dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

Wszelkie żądania, pytania lub wątpliwości co do przetwarzania Pana/Pani danych osobowych może Pan/Pani zgłaszać na adres siedziby naszej placówki: ul. Wojciecha Chrzanowskiego nr 2 lok. 18, 04-381 Warszawa lub na adres poczty elektronicznej filip.woloszczak@adwokatura.pl”

Polityka Prywatności

1. Cel i Zakres Zbierania Danych

  • Dane zbierane od użytkowników: imię i nazwisko, adres, e-mail, telefon.
  • Dane wykorzystywane do realizacji zamówienia, komunikacji z klientem oraz celów analitycznych.

2. Przetwarzanie i Ochrona Danych

  • Dane przechowywane i przetwarzane z zachowaniem pełnej poufności.
  • Stosowane środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych osobowych.

3. Cookies

  • Stosowanie cookies w celu poprawy jakości usług i analizy ruchu na stronie.
  • Użytkownik ma możliwość zarządzania cookies przez ustawienia przeglądarki.

4. Prawa Użytkownika

  • Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

Kancelaria adwokacka "Prawo Filipa Filip Wołoszczak S.K."
ul. W. Chrzanowskiego 2 lok. 18, 04-381 Warszawa
NIP 1133050753 | KRS 0000950538 | REGON 521192826 | 
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy KRS

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram