Blog

Zapraszamy do lektury artykułów związanych z tematyką prawną mojego autorstwa.

Alimenty a 500+
Czy 500+ wpływa na wysokość alimentów?
Czy alimenty tylko w wyroku – porozumienie rodzicielskie
Czy po alimenty zawsze musisz iść do sądu? Poznaj porozumienie rodzicielskie
Od kogo alimenty
W dzisiejszych czasach, kiedy życie zawodowe i osobiste stawia przed nami coraz to nowe wyzwania, ważne jest, by mieć solidną wiedzę na temat kwestii prawnych, które mogą dotyczyć nas bezpośrednio.
Alimenty: Definicja, zasady i ich wpływ na codzienność
W niniejszym artykule omówimy kwestię alimentów, która dotyczy zarówno osób zobowiązanych do ich płacenia, jak i tych, którzy mogą być uprawnieni do ich otrzymania.
Cześć jako jedno z podstawowych dóbr osobistych
Kodeks cywilny wymienia „cześć” jako jedno z najważniejszych dóbr osobistych, chronionych polskim prawem. Analiza sądowych orzeczeń wskazuje, że termin ten może być rozumiany jako reputacja i godność osoby fizycznej oraz dobra renoma osoby prawnej.
Granice wolności słowa, czyli o dobrach osobistych w praktyce
Wolność słowa jest zagwarantowana zarówno w prawie międzynarodowym, jak i krajowym. Konstytucja RP w artykule 54 zapewnia każdemu Polakowi „wolność wyrażania swoich poglądów”. Ma ona jednak swoją granicę, którą jest naruszenie dóbr osobistych drugiego człowieka.
Czy Twoje zdjęcie może ilustrować artykuł o przestępstwie?
Czym jest wizerunek w polskim prawie? Sądy za wizerunek osoby fizycznej uznają nie tylko jej twarz, ale wszelkie cechy charakterystyczne, które pozwalają na identyfikację danej osoby.
Hostessa warta miliony, pozew od złodzieja i wizerunek budynku
Czy zapłacenie modelce za pozowanie pozwala na dowolne używanie jej wizerunku? Czy złodziej może pozwać okradzionego? Czy budynek może mieć swój „wizerunek”?
Rodzic uprowadził dziecko – co robić?
Dzisiaj na blogu temat, który nie jest związany z tematyką dóbr osobistych. Powstał on z dwóch powodów – po pierwsze takie było wyraźne życzenie jednego z Czytelników, po drugie materia z nim związana jest niezwykle delikatna a prawnik musi brać pod uwagę to, że przy zajmowaniu się nim ingeruje bardzo głęboko w relacje rodzinne, stąd powinien zachować szczególną ostrożność w podejmowanych przez siebie działaniach
Jak uniknąć odpowiedzialności za naruszenie dóbr osobistych?
Nie każde naruszenie dóbr osobistych łączy się z bezpośrednią odpowiedzialnością prawną. Choć kodeks cywilny nie zawiera nawet pełnego zdania na ten temat, w orzecznictwie polskich sądów wyróżniono co najmniej 4 podstawowe wyjątki od odpowiedzialności za naruszanie dóbr osobistych.
Co zrobić, gdy ktoś narusza moje dobra osobiste?
W jaki sposób możemy bronić naszych dóbr osobistych? Głównym prawnym narzędziem stanowiącym ochronę dóbr osobistych jest powództwo cywilne, dzięki któremu pokrzywdzony może nie tylko żądać przeprosin, ale także zadośćuczynienia za doznane krzywdy. Na podstawie kodeksu karnego możemy natomiast także złożyć prywatny akt oskarżenia, na podstawie którego możemy żądać skazania sprawcy naruszenia dóbr osobistych.
Miasto przeciwko radnemu
Radny Piotr Opaczewski wygrał w sądzie z Prezydentem Elbląga Witoldem Wróblewskim. Sprawa dotyczyła wypowiedzi medialnych, w których Opaczewski zwracał uwagę na nieprawidłowości w trakcie budowy wiaduktu. Sąd musiał rozstrzygnąć, czy w ochronie interesu publicznego można naruszać dobra osobiste władz samorządowych.

Kancelaria adwokacka "Prawo Filipa Filip Wołoszczak S.K."
ul. W. Chrzanowskiego 2 lok. 18, 04-381 Warszawa
NIP 1133050753 | KRS 0000950538 | REGON 521192826 | 
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy KRS

Polityka prywatnościRegulamin sklepu
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram