Regulamin Sklepu Internetowego PRAWO FILIPA

§ 1 Postanowienia Ogólne

  1. Sklep internetowy prowadzony jest przez PRAWO FILIPA FILIP WOŁOSZCZAK SPÓŁKA KOMANDYTOWA, z siedzibą w Warszawie, ul. Wojciecha Chrzanowskiego 2/18, 04-381 Warszawa, NIP: 1133050753.
  2. Sklep prowadzi sprzedaż produktów elektronicznych (e-poradniki) oraz usług doradztwa prawnego poprzez Internet.

§ 2 Oferta Sklepu

  1. Produkty oferowane w sklepie są produktami cyfrowymi, dostępnymi do pobrania po dokonaniu opłaty.
  2. Każdy produkt jest opisany na stronie sklepu.
  3. Wszystkie ceny produktów są cenami brutto.

§ 3 Realizacja Zamówienia

  1. Zamówienie można złożyć bez konieczności zakładania konta w sklepie.
  2. Po dokonaniu wyboru produktu, Klient składa zamówienie poprzez wypełnienie formularza zamówienia i dokonuje płatności za pomocą systemu PayU.
  3. Po zaksięgowaniu płatności, Klient otrzymuje na podany adres e-mail link do pobrania produktu.

§ 4 Prawa i Obowiązki Konsumenta

  1. Ze względu na charakter produktów (cyfrowe), prawo do odstąpienia od umowy może być ograniczone, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
  2. Reklamacje dotyczące produktów oraz usług należy składać drogą elektroniczną.

§ 5 Ochrona Danych Osobowych

  1. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca.
  2. Dane zbierane podczas realizacji zamówienia są wykorzystywane wyłącznie w celu jego realizacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.

§ 6 Postanowienia Końcowe

  1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie. Zmiany wchodzą w życie w momencie ich opublikowania na stronie Sklepu.
  2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego.
  3. Wszelkie spory wynikające z realizacji umów zawartych za pośrednictwem Sklepu będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

Kancelaria adwokacka "Prawo Filipa Filip Wołoszczak S.K."
ul. W. Chrzanowskiego 2 lok. 18, 04-381 Warszawa
NIP 1133050753 | KRS 0000950538 | REGON 521192826 | 
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy KRS

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram